เข้าสู่ระบบ

การบริการ:

  • วันที่จัดกิจกรรม: 7 มีนาคม 2020 at 21:25 น.
  • กิจกรรมสิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2024 at 21:25 น.

ที่ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว  ถนนคนเดินจังหวัดน่าน” ตามกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ระดับจังหวัด โดยจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดขึ้นที่บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  โดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  การท่องเที่ยว  และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ  การดำเนินกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

                       โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดพิธีเปิดตัวกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ (22 ธันวาคม 2562) โดยในช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้นให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้จัดกิจกรรมในลักษณะถนนคนเดินโดยจังหวัดน่านกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่า “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน” ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเวลา 5 วัน ซึ่งถือว่าเป็นวัน Kick Off ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ หลังจากนั้นก็จะจัดพร้อมกันกับถนนคนเดินข่วงเมืองน่านซึ่งได้จัดไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น.                          โดยผลิตภัณฑ์และสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายในงานจะเน้นสินค้าในพื้นที่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดน่าน  สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป  สินค้าวัฒนธรรม  สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่  อาหารพื้นเมืองประจำถิ่น และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตำแหน่งที่ตั้ง

เพิ่มรีวิว

ใส่ความเห็น

Verified by น่านอยู่ดี

สถานที่คุณอาจจะชอบ